نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشویقی سگ جویدنی تن ماهی جرهای

95,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: تن ماهی
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ جویدنی دنتال با طعم بیکن جرهای

95,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: بیکن
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ جویدنی دنتال با طعم شیر جرهای

95,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: شیر
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی مغزدار سگ با طعم پنیر و اسفناج جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: پنیر و اسفناج
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 50 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی مغزدار سگ با طعم مرغ و پنیر جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: پنیر
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 50 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی مغزدار سگ با طعم شیر و موز جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: شیر و موز
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 50 گرم
 • نوع غذا: تشویقی